ชุดสาธ฿ิต PAir

ชุดสาธ฿ิต PAir
สามารถติดต่อขอยืมชุดทดลองสาธิต ชุดบรรยายไร้สาย PZent รุ่น PAir ไปใช้งาน ก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่ 086-314-7866

10 ธันวาคม 2564 @ ลูกค้ายืมชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ชุดทอลองใช้ เพื่อต้อนรับผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางบริษัท 25 อินเซอรเทค จำกัด จะมีลูกค้ามา "เยี่ยมยืม" ชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ซึ่งเป็นชุดบรรยายไร้สายแบบสื่อสารทางเดียวว (One way) จากริษัท แมคคีย์ ฟูดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีที่ตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ บิษัทในเครือของ GFPT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตเกี่ยวกับอาหารแปรรูปต่างๆ มีพนักงานในเครือมากถึง 12,000 คน ซึ่งในวันที่ 13 ธ.ค.64 จะมีผ้บริหารมาเยี่ยมชมโรงงาน จึงได้สั่งการให้ค้นหา ชุดบรรยายไร้ายมาใช้งาน อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  

ผมจึงต้องเตรียมตัวอธิบายการใช้งานชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ที่เรามีให้ลูกค้ายืมไปทดลองใช้งานก่อน แล้วค่อยให้ลูกค้าตัดสินใจอีกครั้ง ว่าจะซื้อสินค้านี้หรือไม่ สำหรับบทความนี้ ผมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรีมตัว กับส่วนที่พูดคุยกับคุณกฤษณะ (รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ) 

ภาพตัวอย่างที่ทางเรากำลังอธิบายการใช้งานชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ให้กับลูกค้า

ก่อนที่ทางคุณกฤษณะจะมาถึง ทางเราได้จัดพื้นที่ ซึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ ไว้เป็นกึ่งห้องประชุม เตรียมชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ที่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว รวมถึงเอกสารการยืมเครื่องชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir ไว้ทั้งหมด เมื่อคุณกฤษณะมาถึง จะได้พร้อมให้ทดลองใช้งานได้ทันที ส่วนตัวก็ทบทวนการใช้งานไปด้วย 

เตรียมความพร้อมที่อธิบายการใช้งานชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir 

ผมกำลังทดสอบใช้ตัวพูด (transitter) โดยให้ลูกสาวใช้ตัวฟัง (receiver) เดินรอบบ้าน

เมื่อลูกค้ามาถึง ผมจึงอธิบายการใช้งาน โดยให้ลูกค้าจับเครื่อง ทำเอง กำหนดช่วงคลื่นเอง เซ็ตเครื่องตัวพูด (transmitter) ตัวฟัง (receiver) เอง ซึ่งเข้าใจได้ง่าย ใช้งานง่าย

ผมทดสอบพูด และลูกค้าทดสอบฟัง โดยเดินออกไปนอกอาคาร เดินไปที่รถลูกค้า ครับ


หลังจากลูกค้าได้ทดลองใช้ชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir แล้วในสัปดาห์ถัดไป ส่วนการตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อ ขึ้นกับว่า ชุดบรรยายไร้สาย รุ่น PAir  ตรงกับความต้องการหรือไม่ อย่างไร ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น