ชุดสาธ฿ิต PAir

ชุดสาธ฿ิต PAir
สามารถติดต่อขอยืมชุดทดลองสาธิต ชุดบรรยายไร้สาย PZent รุ่น PAir ไปใช้งาน ก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่ 086-314-7866

PZent PT-20 อุปกรณ์ส่งสัญญาณชุดทัวร์ไกด์

PZent PT-20 Transmitter อุปกรณ์ส่งสัญญาณชุดทัวร์ไกด์

PZent PT-20 Transmitter อุปกรณ์ส่งสัญญาณชุดทัวร์ไกด์PZent PT-20 Transmitter อุปกรณ์ส่งสัญญาณชุดทัวร์ไกด์
รหัสสินค้า : PZent PT-20
ยี่ห้อสินค้า : PZent
รุ่น : PT-20
ราคาปกติ :  5,100.00 บาท      

รายละเอียด :
PZent PT-20 อุปกรณ์ส่งสัญญาณชุดทัวร์ไกด์

คุณสมบัติหลัก อุปกรณ์สาหรับผู้บรรยาย
  • ความถี่ส่งสัญญาณ : 2.4 GHz
  • กาลังส่ง 1 มิลลิวัตต์
  • ระยะการส่ง 15 เมตร ช่องส่งสัญญาณ : 20 ช่อง
  • ระบบตัดสัญญาณเสียงรบกวน ระบบเสียงแจ้งเตือนการทางาน ของอุปกรณ์
  • แบตเตอรี่ : Li-Ion Polymer 180 mAh ระยะเวลาใช้งาน 6 ชั่วโมง 
  • อุณภูมิใชง้ าน : 0C ถึง 50C
  • ความชื้น : 5% ถึง 95%
  • ขนาด 26x40x68 มม.
  • น้าหนัก 21 กรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น